קטע:מצודות על משלי ל ל

מצודת דוד

"ליש" - האריה, הגבור שבכל הבהמות והחיות, כי חיה בכלל בהמה, שנאמר (דברים יד): "וזאת הבהמה וגו' איל צבי ויחמור".

"ולא ישוב" - ברדפו אחר מי, לא ישוב לאחוריו עד ישיג ויטרוף טרף.

מצודת ציון

"ליש" - שם משמות האריה, וכן (איוב ד): "ליש אובד".