קטע:מצודות על משלי ל כט

מצודת דוד

"שלשה המה" - כמו שאלה השלשה המה צועדים והולכים בטוב, ר"ל בבטחון והצלחה, כן הרביעי הוא מן המטיבים ללכת ודומה להם בבטחון והצלחה -

מצודת ציון

"צעד" - ענין הלוך ופסיעות, כמו (שמואל ב ו): "כי צעדו".