קטע:מצודות על משלי ל כא

מצודת דוד

"תחת" - בעבור שלשה דברים ירגזו יושבי הארץ, ובעבור הרביעי לא יוכלו לסבול הרוגז והחרדה כי רב הוא.

מצודת ציון

"רגזה" - חרדה.

"שאת" - מלשון משא וסבל.