קטע:מצודות על משלי ל יח

מצודת דוד

"שלשה המה" - ר"ל כמו שאלה השלשה המה נפלאו ונעלמו ממני לבלי דעת דרך מהלכם אחר שהלכו, כן דבר הרביעי לא ידעתי אותם להכיר הדבר אחר שנעשה.

מצודת ציון

"נפלאו" - ענין העלמה, כמו (דברים יז): "כי יפלא ממך".