קטע:מצודות על משלי ל יג

מצודת דוד

"דור מה רמו" - אף אם הדור ההוא מה מאוד רמו עיניו וגו', ר"ל המה גסי הרוח.

מצודת ציון

"רמו" - גבהו.

"ועפעפיו" - אישון העין.