קטע:מצודות על משלי ל יב

מצודת דוד

"דור טהור" - אף אם הדור ההוא מחזיק עצמו לטהור ונקי מעווןף ועל ידי זה לא נרחץ מטנוף המעשים (כי המחזיק עצמו לחוטא מהרהר פעם בתשובה, ולא כן המחזיק עצמו לטהור).

מצודת ציון

"ומצואתו" - מלשון צואה וטנוף.