קטע:מצודות על משלי ל ט

מצודת דוד

"פן אשבע" - ר"ל כי כשיהיה לי עושר רב, פן אשבע ביותר ואתגאה ואכחש בה' לומר מי ה'? כלומר אין אלהים -

"ופן אורש" - ואם אהיה עני, פן כשאהיה רש ביותר אגנוב הון למלאות נפשי המתאוות, ואתפוש בפי להזכיר את שם ה' להשבע בו על שקר.

מצודת ציון

"ותפשתי" - ענין אחיזה.