קטע:מצודות על משלי ל ז

מצודת דוד

"שתים" - עתה ידבר מול המקום ב"ה, ואמר: שני דברים אני שואל ממך, ואל תמנעם ממני בטרם אמות, ר"ל כל ימי חיי לא יהיו מנועים ממני.