קטע:מצודות על משלי ל ו

מצודת דוד

"אל תוסף" - הואיל ואמרתו צרופה מבלי סיג ומכשול טעות, לזה אל תוסף מה עליהם, פן כשיברר בדברך ימצא נכזב ומוטעה, ואיך אם-כן תחובר לאמרת אלוה הצרופה?!

מצודת ציון

"יוכיח" - ענין ברור דברים, כמו (ישעיהו א): "לכו נא ונוכחה".

"בך" - ר"ל בדבריך.

"ונכזבת" - מלשון כזב.