קטע:מצודות על משלי ל ב

מצודת דוד

"כי בער אנכי" - ר"ל, ואלה דבריו שאמר עתה: רואה אנכי שאני נבער מדעת איש, ואין לי בינת אדם, כי הנה דבר ה' מאסתי וחכמתי מה לי.

מצודת ציון

"בער" - סכל מבלי דעת, כמו בהמה. והיא מלשון (במדבר כ): "אנחנו ובעירנו".