קטע:מצודות על משלי לא כט

מצודת דוד

"רבות" - וכה יאמרו: הן אמת, יש הרבה בנות אשר קנו וכנסו הון רב במעשה ידיהן, אבל את גדלת לעלות על כולהן.

מצודת ציון

"עשו" - ענינו קנין וכניסה, כמו (בראשית יב): "ואת הנפש אשר עשו בחרן".

"חיל" - עושר.

"עלית" - מלשון עליון.


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"רבות" - הן אמת אשר בכל החכמות למיניהם ימצא בהם דברים טובים, אבל תועלת חכמת התורה גברה על כולן.