מצודות על משלי לא כה

מצודת דוד

"עוז והדר" - מלבושה חזק ודבר המתקיים, ומהודר ביופי.

"ותשחק" - כל ימיה תשמח על הכבוד שיהיה לה ביום מותה.


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"עוז" - מעשה המצוות עשתה במיטב הענין ובכוונה רצויה, לכן עוד היותה על האדמה תשמח בזכרה עת הפרדה מן הגוף, כי תבטח במפעלה לשוב אל מקור הקודש אשר ממנו נחצבה.