מצודות על משלי לא כד

מצודת דוד

"סדין וגו'" - מלבד מה שעשתה לצרכה, עשתה למכור לתגרים.

מצודת ציון

"סדין" - מין לבוש עשוי להתעטף.

"וחגור" - חגורה ואזור.

"לכנעני" - תגר, כמו (בראשית לח): "בת איש כנעני".


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"סדין" - חקרה והשכילה מדעתה דברים נפלאים, ומאורה תשפיע להניק לזולת במחיר מושכלות אחרות.