קטע:מצודות על משלי לא כ

מצודת דוד

"פרשה" - לקחת מידה מתנתה, ולא קפצה יד.

"שלחה" - הושיטה, לתת ליד מי שנכלם לקחת בעצמו.


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"כפה" - תמתיק אמריה במליצה נאותה, להכניס חכמה והשכל בלבות חלושי הדעת ודלי התבונה.