מצודות על משלי לא יז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חגרה וגו'" - חגרה מתניה בכח וגבורה, ר"ל היתה מתגברת בעצמה לעשות מלאכתה.

"ותאמץ" - חזקה זרועותיה במלאכה, והוא כפל ענין במ"ש.


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"חגרה" - זריזה היא, ומשתדלת מאוד לחקור ולהעמיק בדברים מושכלים.