מצודות על משלי לא יא

מצודת דוד

"בטח" - כשאין האיש בביתו, יבטח בה שתשמור כל אשר בבית, ובמקום שהוא שם לא יחסר מלשלול שלל, כי לא יהיה נבהל וממהר לביתו מפחד חסרון מה בבית.

מצודת ציון

"ושלל" - ענין ביזת המלחמה.


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"בטח" - הבעל נפש משכלת יבטח בה, ולא יחסר מלשלול שלל החכמות מן הזולת, כי יש מה ללמד תמורתן.