קטע:מצודות על משלי לא ט

מצודת דוד

"פתח פיך" - בדרישות וחקירות ושפט צדק, ודון דין עני ואביון, ולא יפקד מהם משפטם בעבור חולשתם עם חוזק בעל דינם.