מצודות על משלי לא ז

מצודת דוד

"ישתה" - כי כאשר ישתה ישתכר וישכח רישו ועניו, והעמל אשר המר לנפשו לא יזכר עוד בה בעת השכרות, כי היין מפיג הצער.

מצודת ציון

"רישו" - מלשון רש ועני.