קטע:מצודות על משלי לא ה

מצודת דוד

"פן ישתה" - פן כשישתה ישתכר וישכח דבר החקוק בתורה, ועל-ידי-זה ישנה דין העניים, וכפולה אם-כן חטאתו, כי גוזל העניים ומעוות הדין.

מצודת ציון

"מחוקק" - מלשון חקיקה וכתיבה.

"וישנה" - מלשון השתנות וחלוף.