מצודות על משלי לא ב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מה ברי" - אתה, בני אשר הגדלתיך, מה זאת תעשה?!

"ומה בר בטני" - לפי שפעמים יקרא בן למי שלא ילדו כי-אם גדלו, כמ"ש (שמואל ב כא): "חמשת בני מיכל בת שאול" ומירב אחותה ילדתם ומיכל גדלתם, לזה הוסיפה לומר בר בטני, לומר: הנה בבטני היית, אם כן אני ילדתיך ואני גדלתיך, ומאוד חוששת אני בתקנתך.

"ומה בר נדרי" - מה תעשה זאת אתה בר נדרי, ר"ל מרוב אהבתי בך היו כל נדרי עמך, כמשפט האוהב שכל נדריו ושבועותיו המה בחיי אוהבו.

מצודת ציון

"ברי" - הוא תרגום של בני.