מצודות על משלי כ ל

מצודת דוד

"חבורות פצע" - החבורות ופצעים הם המזככים באיש רע להעביר ממנו עכירת העוון, כי באלה יקבל הגמול ותלך העוון.

"ומכות" - גם מכות בחדרי בטן יזככו העוון.

מצודת ציון

"תמרוק" - ענין זכוך ובהירות, כמו (ירמיהו מו): "מרקו הרמחים".