מצודות על משלי כ כח

מצודת דוד

"חסד ואמת" אשר יעשה המלך הם שומרים אותו, כי בזה מרובים אוהביו ושומרים נפשו.

"וסעד" - בחסד שעשה, תמך כסא מלכותו, לעמוד על עמדו.