מצודות על משלי כ כו

מצודת דוד

"מזרה" - מלך חכם דרכו לפזר את הרשעים לבל יהיו בחבורה אחת להמתיק עצת רשע, ומשיב להם גמול מידה במידה כאופן המתגלגל ושב למקומו, כן ישוב הגמול אל המעשה למען ייווסרו.

מצודת ציון

"מזרה" - ענין פיזור, כמו (ירמיהו לח): "מזרה ישראל יקבצנו".

"אופן" - גלגל.