מצודות על משלי כ כב

מצודת דוד

"אשלמה רע" - למי שפשע נגדי לבל יוסיף עוד מי לפשוע בי.

"קוה" - אך קוה אל ה' והוא יושיע לך מיד הבאים לפשוע בך.