מצודות על משלי כ יט

מצודת דוד

"גולה סוד וגו'" - לא תתערב להתחבר עם מי שטבעו לגלות הסוד ולא יוכל לעמוד על עצמו להסתיר דבר מה, ולא עם מי שהולך רכיל בכוונה מיוחדת, ולא עם מי שדברי שפתיו המה פתיות אשר בעבור הסכלות יגלה הסוד לתומו.

מצודת ציון

"ולפותה" - מלשון פתי ושוטה.

"תתערב" - מלשון תערובות.