מצודות על משלי כ יח

מצודת דוד

"מחשבות בעצה" - מחשבות הנעשים בעצת יועצים תכון ותתקיים. ואם תלחם במי, עשה מלחמה בהתחכמות רב, כי בודאי גם שכנגדך הרבה מחשבות בעצה, ולזה מהצורך להתחכם ביותר.