מצודות על משלי כ יז

מצודת דוד

"ערב" - מתוק לפי האיש מאכל גזול, אבל אחרית הדבר אשר יהפך בפיו לחצץ המשברות את השינים ואינם משביעים, ר"ל עוד ירזה משמן בשרו.

מצודת ציון

"ערב" - ענין מתיקות, כמו (מלאכי ג): "וערבה לה' מנחת".

"חצץ" - אבנים דקים, כמו (איכה ג): "ויגרס בחצץ שני".