מצודות על משלי כ יג

מצודת דוד

"פן תורש" - כי בעת השינה תבטל מן המלאכה.

"פקח" - פתח עיניך למעט בסגירת עינים בשינה, ואז תשבע לחם. ונאמר למשל על עסק התורה.

מצודת ציון

"תורש" - מלשון רש ועני.

"פקח" - פתח, כמו (איוב כז): "עיניו פקח".