מצודות על משלי כ יא

מצודת דוד

"גם במעלליו וגו'" - ר"ל, גם הנער בשנים, אף בעת יעשה מעלליו מדעת עצמו לא ממצוות אנשים מלומדה, מ"מ יוכל הוא להתנכר ולהביא ספק בלבות בני אדם אם פעלו זך וישר, כי כקטן כגדול עלולים הם לרמות ולהתנכר במעשיו לבל יכירו בו האמת.

מצודת ציון

"במעלליו" - במעשיו, כמו (איכה א): "אשר עולל לי".

"יתנכר" - מלשון נכר וזר.