מצודות על משלי כ י

מצודת דוד

"אבן ואבן" - העושה שני אבני משקל, גדולה וקטנה, מראה את הגדולה ושוקל בקטנה, הנה תועבת ה' גם שניהם, כי גם הגדולה עשויה רק לרמות ולא לשקול בה.

מצודת ציון

"איפה" - שם מידה בת ג' סאים.