קטע:מצודות על משלי כ ט

מצודת דוד

"מי יאמר" - ר"ל, הואיל והכל גלוי לפניו, מי יוכל להכחיש ולומר 'הנה לבי זכה ובהירה מבלי סיג עוון ואני כבר טהרתי עצמי מחטאתי כי עשיתי תשובה עליה.

מצודת ציון

"זכיתי" - מלשון זך ונקי.