מצודות על משלי כ ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אשרי בניו" - אשרי לבניו אחרי מותו, כי יחסו בצל זכותו.