מצודות על משלי כ ג

מצודת דוד

"כבוד" - הבטלה מן המריבה הוא כבוד לאיש, וכל אויל יתגלה בעת המריבה, כי כאשר ירבה אמרים יגולה איוולתו לכל.

מצודת ציון

"יתגלע" - כמו יתגלה בה"א.