קטע:מצודות על משלי כט כד

מצודת דוד

"אלה ישמע" - ר"ל לזאת שונא נפשו, כי הלא ישמע שמשביעין שיבואו היודעים ויעידו על הגניבה, ועל כי חלק עמו - לא יגיד, וישא עונו ומאבד נפשו.

מצודת ציון

"אלה" - שבועה, כמו (ויקרא ה): "ושמעה קול אלה".