מצודות על משלי כט כב

מצודת דוד

"איש אף" - הכעסן, דרכו לחרחר ריב עם הבריות.

"רב פשע" - כי בעת הכעס לא יבחין בתקון מעשיו, וכמו שאמרו רז"ל "הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה נגדו".

מצודת ציון

"יגרה" - ענינו התחלת המריבה.