מצודות על משלי כט כ

מצודת דוד

"חזית" - אם ראית איש הממהר בענייניו, דע אשר יש להכסיל תקוה להצליח בענייניו יותר ממנו אם יעשה בישוב הדעת.

מצודת ציון

"אץ" - ענין מהירות, כמו (יהושע י): "ולא אץ לבוא".