מצודות על משלי כט יט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בדברים" - ר"ל בדברים לבד לא יקבל מוסר, כי אע"פ שיבין דברי המוסר - אין מענה בפיו לומר 'אעזוב דרכי'.

מצודת ציון

"מענה" - מלשון עניה ותשובה.