קטע:מצודות על משלי כט יז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויניחך" - יתן לך מנוחה ולא תרגז בעבורו, ועוד יתן מעדנים לנפשך ר"ל תשמח עוד במעשיו.

מצודת ציון

"מעדנים" - דברים חמודים, כמו (בראשית מט): "מעדני מלך".