מצודות על משלי כט יד

מצודת דוד

"באמת" - ולא ישא פני בעל דינו, ואם הוא עשיר.