מצודות על משלי כט ד

מצודת דוד

"במשפט" - בעבור המשפט אשר יעשה בין העם יתקיים המדינה, כי יחדלו מעושק ידיהם כי הכל יביא במשפט; אבל אם הוא איש אוהב תרומות, ר"ל כאשר יפרשו לו חלק מן העושק עוזב המשפט, הוא מהרס את אנשי המדינה כי יתרבו העושקים.

מצודת ציון

"תרומות" - ענין הפרשה, כמו (שמות כה): "ויקחו לי תרומה".