מצודות על משלי כט ג

מצודת דוד

"ורועה" - המחבר עצמו לזונות מאבד הון אביו בתת להם אתנן, ויצער עוד את אביו.

מצודת ציון

"ורועה" - מלשון ריעות וחבור.