מצודות על משלי כח כח

מצודת דוד

"בקום" - בעת יקומו הרשעים אז יסתר כל אדם שאינו מהם, כי יפחדו מהם; ובעת יאבדו הרשעים אז ירבו הצדיקים, כי יתאספו העירה ממקום מחבואם.