קטע:מצודות על משלי כח כז

מצודת דוד

"אין מחסור" - לא יוחסר עשרו בעבור פזור הצדקה. אבל -

"המעלים עיניו" מן הרש, ועושה עצמו כאלו לא יראהו לבלי תת לו, הנה יבוא בעשרו הרבה קללות, ותרד לטמיון.

מצודת ציון

"ומעלים" - מלשון העלמה.

"מארות" - מלשון ארור.