קטע:מצודות על משלי כח כד

מצודת דוד

"אין פשע" - כי הלא הכל שלי המה אחר מותם.

"חבר הוא" - מכל מקום, הוא חבירו של האיש המשחית אנשים אחרים וגוזל רכושם, כי סופו יהיה כמוהו לגזול משל אחרים.