קטע:מצודות על משלי כח כ

מצודת דוד

"איש אמונות" - המתעסק באמונה, ולא ירמה את הבריות, מעותד הוא לרב ברכות; אבל הממהר להעשיר את עצמו, לא יחדל מלרמות, לא יהיה נקי מהגמול הראוי.

מצודת ציון

"ואץ" - ענין מהירות, כמו (יהושע י): "ולא אץ לבא".