מצודות על משלי כח יז

מצודת דוד

"אדם עשוק" - מי שנפשו עשוקה בעון שפיכות דמים, הנה עד כי ימות ויקבר ינוס מפחד רודפים, ולא ימצא מי יתמוך בידו, כי מאוד הרשיע לעשות.

מצודת ציון

"עשוק" - גזול ונשחת בעון.

"יתמכו" - ענין סעד.