קטע:מצודות על משלי כח יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בעלוץ" - בעת ישמחו הצדיקים על כי גדלה הצלחתם וכל דבר נעשה על פיהם, אז רבה תפארת המקום, כי לא ישמע בה קול נוגש ומעקשות; אבל בעת יקומו רשעים למשול בה, אז יחופש האדם, כי הרשעים ההם יחפשום לעשוק הונם.ד

מצודת ציון

"בעלוץ" - ענין שמחה, כמו (משלי יא): "תעלוץ קריה".

"רבה" - גדולה, כמו (תהלים קי): "על ארץ רבה".

"יחופש" - ענין בקור ודרישה.