מצודות על משלי כח יא

מצודת דוד

"חכם" - העשיר מחזיק עצמו לחכם, אבל לא כן הוא, כי אף הדל, אם הוא מבין, יחקור בדברי החכמה יותר ממנו, כי אין העושר סיבה אל החכמה.