קטע:מצודות על משלי כח טז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"נגיד" - כאשר יהיה הנגיד חסר תבונה - ירבה מעשקות, עם כי שונא הבצע מאריך ימים כי הכסיל לא יבין את זאת.

מצודת ציון

"נגיד" - שר ומושל.

"מעשקות" - מלשון עושק וגזל.

"בצע" - עושק וגזל.