קטע:מצודות על משלי כח טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ארי" - כמו שאגת הארי והדוב מפחיד את הבריות, כן מפחיד ממשלת הרשע על עם דל, כי דרכו להזיק תשושי הכח.

מצודת ציון

"נוהם שוקק" - שאגת הארי נקראת נהימה, ושאגת הדוב - שקיקה.